Zajęcia Dodatkowe - Przedszkole Miejskie Nr 106

Gimnastyka korekcyjna – 2 razy w tygodniu (dla wszystkich dzieci).
Zajęcia opłacane są przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
Zajęcia prowadzi pan Tomasz Walicki.


Zajęcia plastyczne – prowadzone przez nauczycielki w każdej z grup.


Zajęcia teatralne – 1 raz w miesiącu (dla wszystkich dzieci).

Zajęcia opłacane są przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.


Język angielski – 2 razy w tygodniu (dla wszystkich dzieci).

Zajęcia opłacane są przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
Zajęcia prowadzi pani Małgorzata Cuper – Konwerska.

 


Religia – 2 razy w tygodniu (dla dzieci przygotowujących się do szkoły).

Zajęcia opłacane są przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
Zajęcia prowadzi pani Lilia Skutnik – Fidos.

Ponadto w naszym Przedszkolu odbywają się:

  • przedstawienia teatralne;
  • spotkania baletowe;
  • koncerty muzyczne;
  • spotkania z ludźmi reprezentującymi różne zawody i zainteresowania;

Dzieci starsze biorą także udział raz w miesiącu w wyjazdach poza Przedszkole, a Dzieci młodsze dwa razy do roku.