Projekty zrealizowane - Przedszkole Miejskie Nr 106

 

Projekt: „ Poczytaj mi, proszę…” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania projektu: rok szkolny 2015/16′, 2016/17′
Celem realizowanego projektu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Cele szczegółowe:
– rozwijanie kompetencji i umiejętności językowych
– doskonalenie umiejętności czynnego, aktywnego słuchania ze zrozumieniem
– rozwijanie koncentracji uwagi
– rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
– rozwijanie wrażliwości na słowo czytane
– zapoznawanie dzieci z wartościową literaturą dziecięcą
– zapoznanie dzieci z pracą biblioteki,
– szerzenie czytelnictwa wśród przedszkolaków
Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, dzieci przy współudziale rodziców;
Projekt realizowany przy wsparciu merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.

Rodzice czytający dzieciom bajki w Grupie III, V i I 

Wyjście dzieci 5,6-letnich do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W.Reymonta w Łodzi

Projekt: „ Jestem Europejczykiem”– rozbudzanie zainteresowań kulturą innych narodów

Czas trwania projektu: rok szkolny 2015/16′, 2016/2017′
Cel ogólny: Celem realizowanego projektu jest poszerzanie wiedzy dotyczącej krajów europejskich, ich tradycji i kultury
Cele szczegółowe:
kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz przynależności do narodu
– wzbudzenie zainteresowania kulturą różnych krajów europejskich (język, zabytki, muzyka, kulinaria, zwyczaje i tradycje)
– zapoznanie z symbolami narodowymi oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem
– doskonalenie umiejętności czynnego, aktywnego słuchania ze zrozumieniem
– rozwijanie koncentracji uwagi
– rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem krajów europejskich
– stwarzanie dzieciom okazji do podejmowania działań plastyczno – konstrukcyjnych
Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, dzieci przy współudziale rodziców.

Projekt: „ Bezpieczny przedszkolak”– wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Czas trwania projektu: rok szkolny 2015/16′, 2016/2017′
Cel ogólny: Celem realizowanego projektu jest wdrażanie dzieci w wieku przedszkolnym do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (obszar 6 podstawy programowej)
Cele szczegółowe:
kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się podczas działania z montessoriańskim materiałem rozwojowym
– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, na terenie przedszkola, w ogrodzie, domu, na podwórku, podczas wycieczek oraz spacerów
– kształtowanie nawyku posługiwania się różnego rodzaju narzędziami, np. nożyczkami
– zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego, (poruszanie się po chodnikach, ulicy, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej i użyteczności publicznej)
– zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi
– uwrażliwianie dzieci na sytuacje niosące bezpośrednie zagrożenie:zagubienie się dziecka; kontakt z osobami obcymi; kontakt z przedmiotami codziennego użytku (np. urządzenia elektryczne); lekarstwa, środki chemiczne, produkty nieznanego pochodzenia (np. grzyby, owoce roślin);zabawy   w miejscach niedozwolonych
– kształtowanie zasad właściwego postępowania w sytuacji zagrożenia:umiejętność komunikowania sytuacji, w której dziecko czuję się zagrożone (przemoc fizyczna i psychiczna); umiejętność właściwej reakcji np. na skutek zaatakowania np. przez psa.
– wdrażanie do respektowania praw swoich i innych dzieci
Realizatorzy: nauczyciele poszczególnych grup, rodzice, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna.

Spotkanie z Policjantką – mama Tadzia

Ćwiczenia Ewakuacyjne.

no images were found