GRUPA II – prace plastyczne - Przedszkole Miejskie Nr 106