03-07.02. Realizacja projektu dotyczącego tematyki związanej z kosmosem – zajęcia w poszczególnych grupach - Przedszkole Miejskie Nr 106