11.06. Wyjazd Dzieci idących do szkoły do MS2 na warsztaty „Portret mojej dłoni” – o godz. 9.30 - Przedszkole Miejskie Nr 106