1% dla Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 106

1% podatku dla Przedszkola 106                                                                                                                                                  KRS 0000272264

ZAPRASZAMY DO AKCJI 1% DLA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 106

Szanowni Rodzice,
Prosimy Was, Wasze Rodziny, Przyjaciół i Znajomych o włączenie się w akcję

1% dla Przedszkola 106.

Można to uczynić poprzez przekazanie kwoty 1% na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
z dopiskiem: „dla Przedszkola 106”.
Fundusze zebrane w ten sposób zostaną przekazane w całości dla naszego Przedszkola.
Dzięki tak pozyskanym środkom planujemy:
– zakup tablic magnetycznych do prezentowania prac plastycznych dzieci do sal poszczególnych grup, holów i szatni;
– dalsze doposażanie ogrodu przedszkolnego w sprzęty do zabaw ruchowych i badawczych;
– doposażenie grup w montessoriański materiał rozwojowy.

W zeznaniu podatkowym (np. w PIT – 37) należy napisać:

 WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%… (należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia)Poz. 137.
                                                               Numer KRS: 0000272264
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE           
Poz. 139. Cel szczegółowy 1%               dla Przedszkola 106

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
93 – 533 Łódź, ul. Astronautów 17
www.otwarte-drzwi.eu

Jednocześnie informujemy, że w minionym roku ze zbiórki 1% w naszym Przedszkolu sfinansowano:
– zakup laptopa do tablicy multimedialnej w sali gimnastycznej,
– zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym,
– koncerty muzyczne,
– bilety wstępu na wycieczki dzieci,
– zakup upominków dla dzieci z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka,
– wiosną w ogrodzie zostaną zamontowane bramki do gry w piłkę nożną.