1% dla Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 106

Podziękowanie za przekazanie 1%
na rzecz Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” i Przedszkola nr 106

Bardzo dziękujemy za przekazanie 1% podatku za 2018r.
na rzecz naszego Przedszkola.

Kwota uzyskana dzięki Państwa zaangażowaniu to 8827,78 zł.

Dzięki Państwu w bieżącym roku szkolnym planujemy wykorzystać zgromadzone środki w następujący sposób:

– Zakupić tablice magnetyczne do eksponowania prac dzieci do szatni i na korytarze.
– Dofinansować zakup nowego sprzętu sportowego do ogrodu przedszkolnego.
– Dofinansować zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci potrzebujących.
– Dofinansować zakup paczek mikołajkowych oraz z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci.
– Zakupić materiał rozwojowy dla wszystkich grup.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola 106